Styremøter

Styremøter 2023

Tirsdag 7 februar 14.00

Tirsdag 4 april 14.00

Tirsdag 30. mai 14.00

Tirsdag 15. august 14.00

Tirsdag 3. oktober 14.00

Torsdag 14. desember 14.00 (julelunsj)

Medlemsmøter

Mandag 9. mai 2022

Tirsdag 20. Desember 2022