Evaluering Torgdag 2023

1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
Hvor 1 svært billig, og 10 svært høy.
På en skala fra 1-10 rangering, 1 svært dårlig og 10 ekstremt bra.
For å forbedre oss ønsker vi at du forklarer hva du mener manglet for at alt skulle vært bra.