BIO Trøndelag 2023

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt midler igjen til å støtte opplæringstiltak i Trønderske bedrifter med omstillingsbehov.

Det er tilført noe ekstra midler for å kunne støtte opplæringstiltak med fokus på grønn omstilling og bærekrafsarbeid i bedriftene.

Vi vil derfor gjerne har søknader med opplæringstiltak som omhandler bærekraft og grønn omstilling.

Det er også fortsatt mulig å søke på alle de andre fagområdene som retningslinjene til BIO ordningen omfatter.    

Søknader behandles fortløpende inntil ordningen er tom for penger.

For mer informasjon se:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/