Bedriftsundersøkelsen 2024

Orkland Næringsforening og Thamsklyngen samarbeider i år om årets bedriftsundersøkelse, og vi ønsker å ta «temperaturen» blant våre medlemmer innenfor tema som arbeidskraft, kompetansebehov, rekruttering osv.

Målet er å få økt kunnskap om rekruttering- og bemanningssituasjonen blant medlemmene, samt få et generelt bilde av de utfordringer og muligheter dere står ovenfor.

Svarene vil brukes i vårt arbeid med å utvikle tilbudet både ONF og Thamsklyngen yter ovenfor våre medlemmer.

Desto flere av dere som svarer, desto bedre blir legitimiteten av undersøkelsen, så her håper jeg på god respons.